Wat kan je uit een observatiestage leren?

Doel van 2 dagen observatiestage

De bedoeling is dat je observeert welke taken een netwerkeconoom allemaal uitvoert, over welke competenties hij of zij moet beschikken, welke meetings hij bijwoont, welke talen hij spreekt, hoe zijn extern en intern netwerk eruitziet … Het is niet de bedoeling dat je taken uitvoert tijdens deze kijkstages. 

In de module Portfolio en communicatie ga je op zoek naar deze stagementoren:

  • Je kan je privĂ©netwerk gebruiken.
  • Je kan contact zoeken met de stagementoren op een van de netwerkevenementen die je in de eerste jaarhelft bijwoont.
  • Je kan je gewenste stagementor op een andere professionele manier contacteren (via mail, telefoon …) Gebruik het e-mailcharter als je de stagementor via mail contacteert.

Waar gaan studenten op stage?

In deze geografische kaart zie je waar studenten in hun netwerk te rade gaan. 66% West-Vlaamse bedrijven. Het netwerk is duidelijk nog onder de kerktoren. (status juli 2019)

Welke competenties herkennen studenten?

3 studenten gaan eerst hun expertise onderling delen. De gedeelte informatie wordt dan in een mondelinge eindpresentatie gedeeld: Competenties, vaardigheden, tools die tijdens een kijkstage herkend worden.