Blog

Woord van de week: Netwerkeconomie

Een ander soort economie Eind jaren ’80 begin in de economie de zogenaamde “increasing returns revolution” Het  besef dat positieve feedbackloops zorgen voor totaal andere economische kenmerken. Positieve feedbackloops creëren …

photo of person holding mobile phone

Wat is digitale bedrijfstransformatie?

Praktijk en verandering staan hier centraal. Je kijkt naar het huidigebedrijfsmodel en de verschuiving van producten naar diensten. Je leert over e-commerce, big data & data analyse, sociale customer relation …

Leiderschap in complexe tijden

Op uitnodiging van Joël De Ceulaer (De Morgen) ging lector Rogier De Langhe in gesprek met wetenschapsfilosoof Maarten Boudry, ingeleid door Minister van Staat Jos Geysels. Ze spraken over waarom …